Tales of Phantasia Credits

Credits

VoicesTakeshi Kusao (as Cless Alvein), Satomi Kōrogi (as Mint Adnade), Mika Kanai (as Arche Klaine), Kazuhiko Inoue (as Klarth F. Lester), Kaneto Shiozawa (as Dhaos)
Character DesignerKōsuke Fujishima
Game DesignMasaki Norimoto
Total ProgrammingYoshiharu Gotanda
Expression ProgrammingShigeru Ueki
Graphic DesignYoshiaki Inagaki, Mari Kimura, Yasuyuki Sawadaishi, Takeshi Yabe, Yumiko Nishitani, Takeharu Isogai, Keiichi Goto, Yūji Kanbara
Sound ProgrammingHiroya Hatsushiba
Music CompositionMotoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryōta Furuya
Solo PianoMotoi Sakuraba
Based on "Tale Phantasia" written byYoshiharu Gotanda
Package DesignerMinako Matsuda
Sales PromoterTaku Tsuge, Makoto Yoshizumi, Masaaki Konbe, Yasuhiko Soga, Mitsunori Ikoma, Morikazu Orikasa, Ritsuko Aoyagi
Theme SongShoko Fujibayashi (Lyrics), Toshiyuki Sekiguchi (Music Composition), Hiroya Hatsushiba (Arrangement), Yukari Yoshida (Singer)
Test PlayerH. Ishimura, Masaki Fujita, Taisuke Ishida (T. Ishida), K. Taniguchi, Yuichiro Sadahiro, H. Watanabe, T. Murayama, H. Aoki, Yasuhito Nagaoka, Y. Take, Hiroyuki Ichiyanagi, K. Kawashima
DebuggerY. Natori, N. Saito, Makoto Kusano, T. Chida, Ryō Sakamoto, T. Nonako, A. Koyama, K. Takahashi, M. Ishii, K. Takahashi, Tamotsu Goto, Tsuyoshi Kiuchi, Akiya Ikeda, T. Kanematsu, Syuichi Kakuta, Wataru Yasuda, Satoshi Masukawa
Special ThanksAkiyo Kato (Office Two-One), Shigeki Imai (Victor Entertainment Inc.), Susumu Nakamura (PRP Co. Ltd.), Mikio Nishino (Yomiko Advertising Inc.), Nobuyuki Takabayashi (Yomiko Advertising Inc.)
Co‑ProducerShinichirō Okamoto, Takefumi Hyōdō, Jun Toyoda
ProducerShigeru Yokoyama, Yoichi Haraguchi
Executive ProducerYasuhiko Asada
DirectorEiji Kikuchi
Created byWolfteam
Produced ByNamco

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Motoi Sakuraba, 80 other games
Kaneto Shiozawa, 70 other games
Takeshi Kusao, 60 other games
Shigeru Yokoyama, 60 other games
Takefumi Hyōdō, 56 other games
Mika Kanai, 49 other games
Kazuhiko Inoue, 46 other games
Ryō Sakamoto, 44 other games
Eiji Kikuchi, 41 other games
Satomi Kōrogi, 34 other games
Shinichirō Okamoto, 32 other games
Yoichi Haraguchi, 30 other games
Masaki Fujita, 25 other games
Shinji Tamura, 18 other games
Makoto Yoshizumi, 18 other games
Hiroya Hatsushiba, 17 other games
Kōsuke Fujishima, 17 other games
Hiroyuki Ichiyanagi, 16 other games
Yoshiharu Gotanda, 16 other games
Morikazu Orikasa, 14 other games
Tsuyoshi Kiuchi, 14 other games
Minako Matsuda, 14 other games
Masaki Norimoto, 14 other games
Takeharu Isogai, 14 other games
Taku Tsuge, 13 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Tales of Destiny, a group of 13 people
Tales of Destiny II, a group of 11 people
Tales of Symphonia, a group of 10 people
Tales of Symphonia: Dawn of the New World, a group of 10 people
Tales of Vesperia, a group of 9 people
Soul Blade, a group of 9 people
Time Crisis, a group of 8 people
Star Ocean, a group of 8 people
Tenshi no Uta: Shiroki Tsubasa no Inori, a group of 8 people
Arcus I・II・III, a group of 7 people
Star Ocean: First Departure, a group of 7 people
Valkyrie Profile: Lenneth, a group of 7 people
Valkyrie Profile, a group of 7 people
Tales of Xillia, a group of 7 people
Soulcalibur: Legends, a group of 7 people
Tekken 3, a group of 7 people
Tales of Xillia 2, a group of 6 people
SoulCalibur IV, a group of 6 people
Hiōden II, a group of 6 people
Neugier: Umi to Kaze no Kōdō, a group of 6 people
Eternal Sonata, a group of 6 people
Rage Racer, a group of 6 people
Anett Futatabi, a group of 5 people
Tekken 5, a group of 5 people
Star Ocean: Till the End of Time, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by Scott G (794) and リカルド・フィリペ (114465)