Golden Sun Credits

Credits

Game PlanningHiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi
ScenarioHiroyuki Takahashi
DirectorShugo Takahashi
Assistant DirectorYūsuke Sugimoto
Game DesignYūsuke Sugimoto, Shuji Shimizu, Ayumu Shindo, Kentaro Sako
Programming systemYasuhiro Taguchi
BattleHaruki Kodera, Toru Takamatsu
FieldKaoru Shimada, Hiroyuki Ichikawa, Akiko Sato
User InterfaceYutaka Yamamoto, Yasushi Kazawa
SupportKenji Numaya, P. E. Jareth Hein
Graphic Arts & Character DesignShin Yamanouchi
Monster DesignHiroshi Kajiyama
Battle CharactersJunko Nakamura, Kaori Matsunaga
Battle Effects & FacesJunichi Ochiai
Battle BackgroundsHiroto Nakashima
MapsMasayuki Hashimoto, Mitsumasa Muraishi, Mitsuru Fukumoto, Masashi Mikami, Akihito Kimura, Shinichiro Sugimoto
Map CharactersMieko Koguchi, Kanako Horiguchi
Graphics DirectionFumihide Aoki
Staff CoordinationAkiko Sato, Kenji Numaya
MusicMotoi Sakuraba
Sound EffectsHiroyuki Hamada
Sound DirectorMasaaki Uno
IllustrationShin Yamanouchi, Masanori Sato
Graphic SupportsYoichi Kotabe, Masanori Sato
ArtworkYoshitaka Nishikawa, Mamoru Sakurai, Nanako Kinoshita
CoordinationMasaaki Uno, Toshiharu Izumo, Atsushi Okada, Kenichi Nishida
Translation CoordinationWilliam Trinen
Writing & EditingRichard Amtower IV, Nathan Bihldorff
Additional LocalizationTim O'Leary, Scot Ritchey
Localization ManagementLeslie Swan, Jeff Miller
Testing & DebuggingMichael Kelbaugh, Todd Buechele, NOA Product Testing Department
Special ThanksMotoyasu Tojima, Mike Fukuda, Minoru Arakawa
ProducersShinji Hatano, Hiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Nathan Bihldorff, 221 other games
Leslie Swan, 218 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Jeff Miller, 183 other games
Tim O'Leary, 139 other games
William Trinen, 124 other games
Mike Fukuda, 114 other games
Richard Amtower IV, 110 other games
Motoi Sakuraba, 80 other games
Scot Ritchey, 77 other games
Minoru Arakawa, 74 other games
Michael Kelbaugh, 64 other games
Yoichi Kotabe, 64 other games
Hiroyuki Hamada, 50 other games
Shinji Hatano, 44 other games
Masanori Sato, 42 other games
Masaaki Uno, 39 other games
Yasuhiro Taguchi, 34 other games
Nanako Kinoshita, 30 other games
Fumihide Aoki, 27 other games
Hiroyuki Takahashi, 26 other games
Todd Buechele, 25 other games
Haruki Kodera, 24 other games
Yutaka Yamamoto, 24 other games
Shugo Takahashi, 24 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Golden Sun: The Lost Age, a group of 44 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 39 people
Mario Tennis, a group of 37 people
Mario Golf: Advance Tour, a group of 35 people
Mario Tennis, a group of 32 people
Mario Power Tennis, a group of 31 people
Mario Golf , a group of 29 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 28 people
Mario Golf, a group of 28 people
Mobile Golf, a group of 26 people
Shining Force III, a group of 25 people
Golden Sun: Dark Dawn, a group of 25 people
Shining the Holy Ark, a group of 24 people
Mario Tennis Open, a group of 20 people
Hot Shots Golf, a group of 17 people
Mario Tennis: Ultra Smash, a group of 16 people
Mario Sports: Superstars, a group of 15 people
Shining Wisdom, a group of 15 people
Mario Golf: World Tour, a group of 14 people
Shining Force CD, a group of 11 people
Mario Party 3, a group of 11 people
Advance Wars, a group of 10 people
Paper Mario, a group of 10 people
Shining Force II, a group of 10 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by TReMMoR (301)