Mario Golf Credits

Credits

Lead Game Designers Hiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi
Game Design Staff Shuji Shimizu, Yūsuke Sugimoto, Ayumu Shindo, Takashi Kitamura
Lead Programmers Haruki Kodera, Toru Takamatsu
Programming Staff Kenji Numaya, Norio Shimizu, Kaoru Shimada
Character Animation System P. E. Jareth Hein
Opening Programmer Kaoru Shimada
Original Characters by Shigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake, Shin Yamanouchi, Mitsuru Fukumoto
3-D Character Graphics Fumihide Aoki, Masayuki Hashimoto, Junichi Ochiai, Hiroto Nakashima, Shigeki Kimura, Toshiaki Tanaka
2‑D Graphics Jun Nakamura, Mieko Koguchi, Toshiaki Tanaka, Hidetoshi Sakamoto, Kanako Horiguchi
Screen Layout & 2-D Graphic Design Mitsumasa Muraishi
Course Design Kaoru Shimada, Yūsuke Sugimoto
Music Composition & Arrangement Motoi Sakuraba
Sound EffectsMasaaki Uno
Sound Direction Masaaki Uno
Supervisors Kenji Miki, Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Kōji Kondō, Yasuhiro Taguchi
DirectorHaruki Kodera
Assistant Directors Yūsuke Sugimoto, Masaaki Uno, Toru Takamatsu
Executive Producer Hiroshi Yamauchi
Producers Shinji Hatano, Hiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi, Hidetoshi Endō
Graphic Support Yoichi Kotabe
Package Design Yusuke Nakano
Manual Editors Ryuji Hagino, Naruhisa Kawano
Voice Actors Charles Martinet, Jen Taylor, Haley Burns, Dex Manley, Terry Gangstad, Mike Madeoy, David Frederick White, Penn Badgely, Kate Fleming, Jessica Chisum, Mark Dias
Coordinators Toshiharu Izuno, Masanori Wake
Special Thanks ToNintendo EAD Artwork Team, Michelle Powers, William Trinen, Keiko Tamura, Christian Phillips, NOA Debug Staff, Kazuhiro Matsumoto, Hiroko Sugino, Atsushi Okada, Hiroshi Sato, Shinichi Doi, Osamu Kunimasa, Kentaro Sako
Created by Camelot Co. Ltd., Monegi Corporation, Nintendo Co. Ltd.

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 185 other games
Hiroshi Yamauchi, 128 other games
William Trinen, 116 other games
Takashi Tezuka, 98 other games
Kōji Kondō, 96 other games
Charles Martinet, 83 other games
Yusuke Nakano, 64 other games
Motoi Sakuraba, 59 other games
Yoichi Kotabe, 56 other games
Kenji Miki, 48 other games
Jen Taylor, 44 other games
Hiroji Kiyotake, 43 other games
Masanori Wake, 42 other games
Hiroshi Sato, 38 other games
Dex Manley, 37 other games
Shinji Hatano, 35 other games
Hiroyuki Takahashi, 35 other games
Masaaki Uno, 31 other games
Jun Nakamura, 26 other games
Keiko Tamura, 24 other games
Yasuhiro Taguchi, 23 other games
Naruhisa Kawano, 22 other games
Haruki Kodera, 21 other games
Toshiharu Izuno, 21 other games
Christian Phillips, 20 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mario Golf , a group of 43 people
Mario Tennis, a group of 42 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 34 people
Mario Golf: Advance Tour, a group of 31 people
Mario Tennis, a group of 29 people
Golden Sun, a group of 29 people
Golden Sun: The Lost Age, a group of 28 people
Mario Power Tennis, a group of 27 people
Shining Force III, a group of 26 people
Shining the Holy Ark, a group of 24 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 24 people
Hot Shots Golf, a group of 21 people
Mario Tennis Open, a group of 19 people
Golden Sun: Dark Dawn, a group of 16 people
Shining Wisdom, a group of 13 people
Mario Party 3, a group of 12 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 12 people
Mario Party 2, a group of 11 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 11 people
Mario Party, a group of 10 people
Mario Party 8, a group of 10 people
Super Smash Bros., a group of 9 people
Mario & Luigi: Partners in Time, a group of 9 people
Mario Party DS, a group of 9 people
Mario & Luigi: Superstar Saga, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by Freeman (34479) and formercontrib (159702)