New Release: Pillars of Eternity, a new RPG perfect for fans of Baldur's Gate and Icewind Dale!

Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES)

95
MobyRank
100 point score based on reviews from various critics.
4.1
MobyScore
5 point score based on user ratings.

Super Mario World 2: Yoshi's Island Credits

Credits

DirectorsTakashi Tezuka, Toshihiko Nakago, Shigefumi Hino, Hideki Konno
ProgrammersToshio Iwawaki, Masaru Nii, Kiyoshi Kouda, Satoru Takahata, Kazuaki Morita, Yuichi Yamamoto, Shigehiro Kasamatsu, Shigeki Yoshida, Yasunori Taketani
Course DesignYasuhisa Yamamura, Kenta Usui, Yoshihiro Nomoto, Eiji Noto
Sound ComposerKōji Kondō
Character DesignShigefumi Hino, Hisashi Nogami, Masahiro Iimura, Tomoaki Kuroume
C.G. DesignYoshiaki Koizumi
Special ThanksWataru Yamaguchi, Yoshiki Haruhana, Yoichi Kotabe, Yasuhiro Sakai, Hironobu Kakui, Shigeki Yamashiro, Kimiyoshi Fukui, Keizō Katō, Soichiro Tomita, Mie Yoshimura, Kensuke Tanabe, Tetsu Hashimoto, Derek Whipple, Hiroyuki Yamada, Yoshiyuki Onishi, Kenji Haraguchi, John David Kraft, Véronique Chantel
ProducerShigeru Miyamoto
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 187 other games
Hiroshi Yamauchi, 130 other games
Takashi Tezuka, 97 other games
Kōji Kondō, 97 other games
Kensuke Tanabe, 87 other games
Hironobu Kakui, 84 other games
Keizō Katō, 64 other games
Yoichi Kotabe, 56 other games
Hiroyuki Yamada, 44 other games
Toshihiko Nakago, 39 other games
Tomoaki Kuroume, 38 other games
Wataru Yamaguchi, 33 other games
Shigeki Yamashiro, 29 other games
Yuichi Yamamoto, 22 other games
Yoshiki Haruhana, 22 other games
Hideki Konno, 21 other games
Shigefumi Hino, 21 other games
Kazuaki Morita, 19 other games
Yoshiaki Koizumi, 18 other games
Yasuhiro Sakai, 18 other games
Yasuhisa Yamamura, 17 other games
Shigeki Yoshida, 17 other games
Hisashi Nogami, 17 other games
Kimiyoshi Fukui, 16 other games
Kiyoshi Kouda, 16 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Legend of Zelda: A Link to the Past, a group of 25 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest , a group of 21 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 21 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, a group of 19 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 18 people
Super Mario World, a group of 18 people
Super Mario 64, a group of 17 people
Yoshi's Story, a group of 16 people
The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, a group of 15 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask, a group of 15 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 14 people
Star Fox 64 3D, a group of 14 people
Super Mario Bros. 3, a group of 13 people
Star Fox 64, a group of 13 people
New Super Mario Bros., a group of 13 people
Yume Kōjō: Dokidoki Panic, a group of 12 people
The Legend of Zelda: Link's Awakening, a group of 12 people
New Super Mario Bros. Wii, a group of 11 people
Super Mario Bros. 2, a group of 11 people
Mario Kart 64, a group of 10 people
Super Mario All-Stars, a group of 10 people
Super Mario Sunshine, a group of 10 people
Pokémon Stadium, a group of 10 people
Animal Crossing, a group of 10 people
Pikmin, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by J. Michael Bottorff (1795)