Tekken 3

Moby ID: 3569

[ Arcade ] [ PlayStation ]

Arcade credits (1997)

105 people (93 professional roles, 12 thanks) with 110 credits.

Namco Production Staff

Director Masamichi Abe, Yutaka Kounoe
Game Director Masahiro Kimoto, Katsuhiro Harada
Motion Director Hiroaki Yotoriyama
Motion Manager Masataka Ishiguro
Visual Director Yoshinari Mizushima
Main Program Masanori Yamada
Game Program Naoki Ito
System Program Yoshihito Saito
I/O Program Tetsuya Funatsu
LED Program Toshiharu Hijiya
Stage Program Yoshiyuki Honda, Hajime Furusawa, Hajime Harima
Effect Program Yoshiyuki Honda, Hajime Furusawa, Hajime Harima
Enemy Program Junichi Sakai
Camera Program Junichi Sakai
Test Mode Program Kiyoshi Minami
Tool Suport Koji Yamaguchi
Motion Design Yukie Misaki, Yoshihisa Yaguchi, Nobuko Nimura, Fuminori Tsuchiya, Tomoe Yamashita, Ryoichi Ban, Tomoko Tomita, Sachiko Inoue, Isamu Sawada, Kazuo Takahashi, Jin Okubo, Naotake Hirata
Character Model Design Takuji Kawano, Kazuaki Fujimoto, Daisuke Tsushima
LED Design Taro Okamoto
Stage Design Masashi Kubo, Tatsuya Matsue, Miki Maemori, Hitomi Yotoriyama, Yuko Mizoguchi
Visual Design Yukiko Yokoo
Logo Design Hideaki Ito
Music Compose Nobuyoshi Sano ("Sanodg"), Keiichi Okabe ("B.K.O")
Sound Effect Etsuo Ishii
Voice Editor Etsuo Ishii
Opening Movie Director Hiroshi Kuwabara
Opening Movie Staff Takeya Inokuchi, Eishu Takamura, Yukiharu Taniguchi
Coordinate Support Ryouji Ichikari, Satoshi Masukawa, Tetsuya Akatsuka, Ryo Sakamoto, Akiya Ikeda, Takuji Kanayama, Tsuyoshi Kiuchi, Kazuhisa Takahashi, Norikatsu Yoshikawa, Makoto Kusano, Yusuke Morita, Atsushi Koyama, Miho Tanaka, Naoyuki Kondou
Motion Capture Tech. Team Takayasu Yanagihara, Hiroshi Numakami, Satoshi Yamaguchi, Yasumichi Onishi
Motion Actors Minoru Suzuki (World Pancrase Create, Inc.), Osami Shibuya (World Pancrase Create, Inc.), Marcelo Pereira (Master, Capoeira Mandinga Barkeley-California-USA), Hwang Su-Il (Japan International Taekon-do Federation/Artone Corporation), Yoshinori Aoki, Kenichiro Tamayori, Toshiyuki Miyajima
Opening Movie Effects Image
Camera Motion Director Koh Onda
Camera Motion Design Kanako Doi, Kazuki Aizawa, Takashi Imaizumi
Hardware Support Toru Ogawa, Hideto Yamazaki, Nobuhiro Tanaka, Fumihiko Hasegawa, Yoshihiro Shimizu
Technical Support Tetsuji Baba, Naohiro Saito, Akiko Saito, Yasuo Ōba
Special Thanks To Masakazu Suzuoki, Makoto Furuhashi, Hideaki Io, Tadayasu Hakamatani, Ken Kutaragi, Yutaka Toya, Katsunari Miyagoshi, Yoshiro Watanuki, Tetsuya Kono, Kohei Teraoka, Nobuyasu Asano, Kiyotaka Tamiya
Program Supervisor Katsuo Nakamura
Visual Supervisor Junichi Kawamura, Satoru Yamada
Producer Hajime Nakatani
Produced by Namco

Namco America

US Product Manager, Coin-Op Jerry Momoda (uncredited)
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by Jerry Momoda, Evil Ryu.