Echoes of the Past: The Castle of Shadows (Collector's Edition) Credits

Credits

ProducerSergey Bigas
Project ManagerDenis Balakhtin
Original concept byNatalia Milkevich, Alexander Melnik
Game Design LeadValentin Shevchuk
Game DesignNatalia Milkevich, Larisa Yablonskaya, Eugene Derevianko
Programming LeadDenis Balakhtin
ProgrammingYuri Baranskii, Vyacheslav Orlovsky, Roman Malakhovetskyy, Andrew Chickin, Ilia Nezinkovsky
Framework SupportValentine Ivanov, Igor Matviychuk
Art LeadSvetlana Nosenko
3D ArtistsYuriy Stepanovsky, Lyudmila Gondaruk, Nataliya Zueva, Alexander Melnik, Iryna Puzanova, Pavel Tomaschuk
2D ArtistsNataliya Zueva, Olena Badonna, Yuri Chekina, Marina Belkova, Stanislav Muravko, Viktor Bobrovsky, Oleksandr Sanchenko, Natalya Shyshkovska, Vladimir Bevzyuk
AnimationLyudmila Gondaruk, Nataliya Zueva, Viktor Bobrovsky, Igor Pushchal
WritingLarisa Yablonskaya
QA SupervisorElena Kirilovskaya
QA LeadSvetlana Maruschak
QA TestersEmma Gayovik, Larisa Grigoruk, Inna Vasilevskaya, Helen Zinets
SoundAlex Sukhanov
MusicAlex Sukhanov
Voice over bySoundrangers
Special thanks toOlena Taran, Olga Muravko, Irina Kilimnik, Alexander Shevchuk, Andrew Alekseenko, Dmitry Stetsenko, Oksana Kutsaya

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Alexander Shevchuk, 6 other games
Helen Zinets, 4 other games
Svetlana Nosenko, 4 other games
Alexander Melnik, 3 other games
Igor Pushchal, 3 other games
Valentine Ivanov, 3 other games
Svetlana Maruschak, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Agency of Anomalies: Mystic Hospital (The Collector's Edition), a group of 22 people
Minesweeper Flags, a group of 7 people
Interpol: The Trail of Dr. Chaos, a group of 6 people
Domino Master, a group of 4 people
Texas Hold 'em, a group of 3 people
Pearl Harbor: Strike at Dawn, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Macs Black (80155)