The Legend of Zelda: A Link to the Past/Four Swords Credits

The Legend of Zelda: The Four Swords Quest

ProducerYoshiki Okamoto, Noritaka Funamizu, Yoshihiro Sudou
DirectorHidemaro Fujibayashi
Game DesignSuchol Lee, Mitsuaki Araki, Joko Kazuki
Chief Programmer Toshihiko Honda
Main ProgramK. Shimitan (Shimitan K), Yoshiyuki Fujikawa, K. Yoshida
Graphic DesignEri Nakamura, Hiroaki Minobe, Asae Nishitsuji (as Asae Nissui), Yasuto Takahashi
Sound CompositionYūko Takehara
Sound Effects Hiroaki Kondo, Takajo Yukis
Character Design Haruki Suetsugu
SupervisorYoichi Yamada, Minoru Narita, Takashi Tezuka
Sound SupportKōji Kondō
Special ThanksCapcom BCR, Megaman Club
Product Debug & Testing Unit NOA Product Testing Team, Super Mario Club
North American LocalizationNathan Bihldorff, William Trinen, Jeff Miller, Leslie Swan

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Director Yoichi Yamada
Programming Daiki Iwamoto, Kōichi Kawamoto, Naoki Koga, Yasunari Soejima
Sound Programming Taiju Suzuki
Script Writer Kensuke Tanabe
Supervisor Minoru Narita
Message Tool Masahiro Nitta
Debug Support Hironobu Kakui, Shingo Okamoto
Progress Management Keizō Katō
North American Localization Nathan Bihldorff, William Trinen
Localization Management Jeff Miller, Leslie Swan
Special Thanks Super Mario Club, Megaman Club, NoA Engineering Debug Team, Original Zelda Staff
Producer Takashi Tezuka
General Producers Shigeru Miyamoto, Yoshiki Okamoto
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 428 other games
Shigeru Miyamoto, 265 other games
Nathan Bihldorff, 211 other games
Leslie Swan, 206 other games
Jeff Miller, 176 other games
Kōji Kondō, 144 other games
Takashi Tezuka, 133 other games
William Trinen, 121 other games
Yoshiki Okamoto, 118 other games
Kensuke Tanabe, 114 other games
Noritaka Funamizu, 101 other games
Hironobu Kakui, 97 other games
Keizō Katō, 69 other games
Shingo Okamoto, 58 other games
Hiroaki Kondo, 42 other games
Asae Nishitsuji, 31 other games
Yoshihiro Sudou, 31 other games
Yoichi Yamada, 29 other games
Eri Nakamura, 29 other games
Kōichi Kawamoto, 24 other games
Yūko Takehara, 22 other games
Yasunari Soejima, 20 other games
Haruki Suetsugu, 19 other games
Minoru Narita, 17 other games
Hiroaki Minobe, 17 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Legend of Zelda: The Minish Cap, a group of 19 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 15 people
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, a group of 15 people
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, a group of 14 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 13 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 13 people
Luigi's Mansion, a group of 13 people
New Super Mario Bros., a group of 12 people
The Legend of Zelda: Skyward Sword, a group of 12 people
Pikmin, a group of 12 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, a group of 12 people
Pikmin 2, a group of 11 people
The Legend of Zelda: Spirit Tracks, a group of 11 people
Donkey Kong: Jungle Beat, a group of 11 people
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, a group of 11 people
Super Paper Mario, a group of 11 people
The Legend of Zelda: Oracle of Ages, a group of 11 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask, a group of 11 people
Nintendogs, a group of 10 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, a group of 10 people
Super Mario Galaxy, a group of 10 people
Paper Mario, a group of 10 people
Super Mario Sunshine, a group of 10 people
Paper Mario: The Thousand-Year Door, a group of 10 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest , a group of 10 people

Credits for this game were contributed by crbr (2042), リカルド・フィリペ (83057) and Freeman (38958)