Wo Long: Fallen Dynasty

Moby ID: 200023

[ PlayStation 4 add ] [ PlayStation 5 ] [ Windows add ] [ Windows Apps add ] [ Xbox One add ] [ Xbox Series add ]

PlayStation 5 credits (2023)

780 people (772 professional roles, 8 thanks) with 806 credits.

Wo Long: Fallen Dynasty

Directors
Art Directors
Sound Director
Engineering Lead
Game Design Lead
Action Design Lead
Action Engineering Lead
Level Design Lead
Level Design Engineering Lead
UI & RPG Design Lead
UI Engineering Lead
Graphics Engineering Lead
Online Engineering Lead
Platform Lead
Platform Engineering Lead
Character Art Lead
Art Design Lead
Animation Lead
VFX Lead
Environment Art Lead
UI Art Lead
Cinematics Lead
Compositing Lead
Technical Art Lead
Project Managers

Development

Action Design
Action Engineering
Level Design
Level Design Engineering
Narrative Design
RPG Design
UI Design
UI Engineering
Localization
Online Design
Online Engineering
Graphics Engineering
Platform Engineering
Story
Story Concept
DevOps
Assistant Manager
Character Art
Character Design
Concept Art
Animation
VFX Sub Lead
VFX
Environment Art
UI Visual Design
Cinematics Sub Lead
Cinematics Facial Lead
Cinematics
Compositing
Technical Art
Lighting Art
CG Quality Control
CG Managers

Sound

Sound Designers

Katana Engine

Game Engine Lead
Game Engine Programming

Technology

Future Tech Base
 • Future Tech Base
Katana Engine™
 • Katana Engine™

Real-Time Cinematics

Director
Associate Director

Teaser Trailer

Director

Concept Art

Concept Art

Lighting & Lookdev Adviser

Lighting & Lookdev Adviser

Japanese Voice Cast

Nameless Militia Soldiers
Hong Jing: Koh-Sho
Zuo Ci: Sa-Ji
Blindfolded Boy / Blindfolded Youth
Zhao Yun: Chou-Un
Liu Bei: Ryu-Bi
Guan Yu: Kan-U
Zhang Fei: Chou-Hi
Cao Cao: Sou-Sou
Xiahou Dun: Kakou-Ton
Xiahou Yuan: Kakou-En
Sun Jian: Son-Bundai
Sun Ce: So-Saku
Sun Quan: Son-Chubou
Zhou Yu: Shu-Yu
Da Qiao: Daikyo
Yuan Shao: En-Shou
Lady Zhen: Shin-Shi
Dong Zhuo: Tou-Taku
Lu Bu: Ryo-Fu
Zhang Liao: Chou-Bunen
Zhang Jiao: Chou-Kaku
Zhang Bao: Chou-Hou
Zhang Liang: Chou-Ryo
Zhang Rang: Chou-Jyo
Hua Xiong; Ka-Yu
Huang Gai; Kou-Gai
Cheng Pu: Tei-Fu
Han Dang: Kan-Tou
Xun Yu: Jyung-Iku
Zhang Jiao: Kaku-Ka
Zhu Xia: Shu-Ka
Yu Ji: U-Kitsu
Other Voices

English Voice Cast

Nameless Militia Soldiers
Hong Jing
Zuo Ci
Blindfolded Boy / Blindfolded Youth
Zhao Yun:
Liu Bei:
Guan Yu
Zhang Fei
Cao Cao
Xiahou Dun
Xiahou Yuan
Sun Jian
Sun Ce
Sun Quan
Zhou Yu
Da Qiao
Yuan Shao
Lady Zhen
Dong Zhuo
Lu Bu
Zhang Liao
Zhang Jiao
Zhang Bao
Zhang Liang
Hua Xiong
Zhang Rang
Huang Gai
Cheng Pu
Han Dang
Xun Yu
Zhang Jiao
Zhu Xia
Yu Ji
Other Voices

Chinese Voice Cast

Nameless Militia Soldier
Hong Jing
Zuo Ci
Blindfolded Boy / Blindfolded Youth
Zhao Yun
Liu Bei
Guan Yu
Zhang Fei
Cao Cao
Xiahou Dun
Xiahou Yuan
Sun Jian / Huang Gai
Sun Ce
Sun Quan
Zhou Yu
Da Qiao
Yuan Shao
Lady Zhen
Dong Zhuo
Lu Bu
Zhang Liao
Zhang Jiao
Zhang Bao / Xun Yu
Zhang Liang / Zhang Rang
Hua Xiong
Cheng Pu
Han Dang
Zhang Jiao
Zhu Xia
Yu Ji
Other Voices

Voice Recording

Voice Recording
 • TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION

Japanese Voice Recording

Voice Directors
Recording Engineer
Dialogue Editing
Voice Recording Studio
 • SOUND INN STUDIO INC.
 • OMNIBUS JAPAN INC.
Casting Coordinators

English Voice Recording

Supervising Voice Director
Voice Director / Recording Engineer
Casting Directors
Dialogue Editing
Voice Recording Studio
 • 3Beep, NYC
Casting Coordinators

Chinese Voice Recording

Supervising Voice Director / Casting Director
Voice Director / Recording Engineer
Dialogue Editing
Voice Recording Studio
 • Beijing Supreme Vocal Culture Communication Co., Ltd
Production Manager
Production Assistants
Recording Assistant
Casting Coordinators

Music

Composed & Arranged by
Music Director
Recording & Mixing Engineer
Assistant Engineer
Recording & Mixing Studio
 • Sony Music Studios Tokyo
 • ONE MUSIC Studio
Keyboards & Other Instrumental Programming
Sleigh Bells, Stick, Modular Synth & Biwa
Saz
Strings
Flute, Shinobue, Bamboo Flute & Dizi
Oboe, Obe d‘amore & English Horn
Horn
Trumpet
Trombone
Bass Trombone
Harp
Erhu
Erhu & Zhonghu
Guzheng
Matouqin
Liuqin & Pipa
Shakuhachi
Soprano Chorus
Alto Chorus
Tenor Chorus
Bass Chorus
Cello Solo
Production Coordinated & Managed by
Supported by
Music Copyist
Special Thanks

Motion Capture Unit

Motion Capture Artists
Choreographer
Action Coordinator
Previsualization Photographer

Debug & Tuning

Debug & Tuning
 • Pole To Win Inc.
 • Sarugakucho (CREST Inc.)

Fonts

Fonts
 • Fontworks Inc
 • YOONDESIGN GROUP INC.
 • Monotype Imaging Inc.
 • Beijing Founder Electronics Co. Ltd

In cooperation with

In cooperation with
 • ACTION CONCEPT Inc.
 • TYUTYU Ltd
 • Neo Agency Co. Ltd
 • infini Inc.
 • IMAGINATION
 • Motion Actor Co. Ltd.
 • CONTORNO Inc.
 • OVERLORD Inc.
 • MOA LLC
 • Virtuos Holdings Pte. Ltd.
 • Lemon Sky Studios
 • Tenjoy Co. Ltd
 • Ningbo Miaow Network Technology Co. Ltd
 • PROJECT-D Animation Studio
 • Illusionist Animation Studio
 • Eye-D Ltd
 • PTW Japan Co. Ltd
 • Confidence Inc.
 • FELLOWS Inc.
 • KOEI TECMO TIANJIN SOFTWARE CO. LTD
 • KOEI TECMO BEIJING SOFTWARE CO. LTD
 • KOEI TECMO SINGAPORE Pte. Ltd.
 • KOEI TECMO SOFTWARE VIETNAM CO. LTD.

Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

Legal

Koei Tecmo Games Co., Ltd.

Narrative Design
Software Manual
Creative Studio
Global Marketing Dept.
Overseas Business Coordinators
Operations Dept.
Merchandising
License
Localization
Creative Director
Community Manager

Koei Tecmo Quality Assurance Co., Ltd.

QA Director
QA Coordinator
QA Engineer
QA Executive Producer

Koei Tecmo America Corporation

Koei Tecmo America Corporation

Koei Tecmo Europe Limited

Koei Tecmo Europe Limited

Koei Tecmo Taiwan Co., Ltd.

Koei Tecmo Taiwan Co., Ltd

Special Thanks

Special Thanks

Development Producer

Development Producer

Producer

Producer

Other

Other
 • Team Ninja
 • KOEI TECMO Games
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by Tim Janssen.