In memoriam, Donald Sutherland

Mega Man X4

aka: Rockman X4
Moby ID: 3136

[ PlayStation ] [ PlayStation 3 add ] [ PS Vita add ] [ PSP add ] [ SEGA Saturn ] [ Windows ]

PlayStation credits (1997)

143 people (121 professional roles, 22 thanks) with 149 credits.

Producer Yoshinori Takenaka (Bamboo), Keiji Inafune
Planner Mitsuru Endo, Koji Okohara (Ohko), Hiroyuki Yamato
Programmer Tomohiro Akizuki, Hiroki Bandoh, Shuichiro Chiboshi, Yuji Hagiyama, Akihiro Kashimoto, Hisashi Kuramoto, Hideaki Motozuka
Object Design Tsuyoshi Fujisawa, Yoshifumi Hattori (NWO Hattori), Hayato Kaji, Akihiro Notsu (Nottsu Man), Nobuyoshi Mihara, Kazunori Tazaki (Ikki Tazaki), Katsumi Toda, Tomomi Obi
Scroll Design Reiko Kitaichi (Kita-One), Kentaroh Ono, J. R. (J R), Akemi Shimokawa (Shimoyan), Natsue Ueda, Mayumi Yoshioka
Title Design Satoshi Ukai (Ukabin)
Illustrations Hideki (Hideki), Masako Honma (Manashi), Hyper Mino (Hyper Mino), Haruki Suetsugu (Sensei), Toyozo (Toyozo)
Music Toshihiko Horiyama
Sound Effect Atsushi Mori (More Rich)
Voice Actor (Megaman X4) Wayne Doster, Jermy Felton, Charlie Fontana, Issei Futamata, Michelle Gazepis, Mark Hagan, Osamu Hosoi, Mari Maruta, Matthew Meersbergen, Takashi Nagasako, John O'Corner, Kazuo Oka, Ruth Shiraishi
Animation Staff (Xebec) Shingo Adachi, Hiromi Aoki, Miho Asano, Natsuyo Ban, Masaru Echigoya, Ryuji Fujita, Nobuyoshi Habara, Nobuo Horii, Kazuyo Ikeda, Yuriko Ikehara, Yōko Itō, Yuko Kami, Shizuko Kawabata, Masakazu Kawazoe, Masaki Kimura, Meiju Maeda, Hideyuki Motohashi, Rieko Nakai, Ryota Niino, Hisaaki Sakabe, Masahiro Sato, Kanami Sekiguchi, Mitsuko Sekimoto, Shinji Takagi, Kaori Takahashi, Ayumi Tsukamoto, Minoru Ueta, Shinichi Yamaoka
Animation Staff (Trans Arts) Chisato Asai, Tomohiro Baba, Saori Kibe, Hiroaki Matsuzawa, Hiroki Sekito, Yukio Sugiyama, Haruhiko Tsumura, Takahiro Wada
Animation Staff (Production AI) Nobuko Akutsu, Saori Ishibiki, Motoko Iwahashi, Fumie Kawai, Megumi Ogawa, Yukiko Ogawa, Fuyuki Sakanoue, Tomoko Takamura, Hachidai Takayama, Yoshimi Umino
Special Thanks Norikazu Fujikawa, Takeshi Kawano, Kouji Nakajima, Shinichi Satou, Takuya Shiraiwa, Yoshihiro Sudou, Erik Suzuki, Tetsuya Tabuchi, Jun Takahashi, Ayumi Terada, Takayuki Umezu, Katsuhiro Izumi (Bandai), Takeshi Inoue (Bandai), ...and all Capcom staff
General Producer Noritaka Funamizu
Executive Producer Yoshiki Okamoto
Voice Actor (Rockman X4) Kentarō Itō, Ryotaro Okiayu, Ryuzaburo Otomo, Jin Yamanoi, Yuko Mizutani, Yasunori Matsumoto, Mugihito, Issei Futamata, Kazuo Oka, Mari Maruta, Osamu Hosoi, Takashi Nagasako, Toranori Yoshikawa, Hiroyuki Yoshino, Takeshi Aono
Opening Theme - Makenai Ai Ga Kitto Aru「負けない愛がきっとある」 / Ending Theme -「One More Chance」 Gorō Matsui (Words by), Tetsuji Hayashi (Music by), Takahiro Tashiro (Arranged by), Yukie Nakama (Song by)
Animation Staff K Production, Keison Production, Koni Production, Marix, Maki Production
Presented by Capcom

Credits (US Manual)

Manual Corey Tresidder
Translation Hazuki Kataoka
Creative Services Corey Tresidder, Michiko Morita Wang
Marketing Manager Todd Thorson
Package Design Galarneau & Sinn
Manual Design Studio eM
Special Thanks to Tom Shiraiwa, Robert Lindsey, Robert Johnson, Nathan Williams, Tina Kowalewski, Scott Hunter, Elisa Mathez, Jill Uebel
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by j.raido 【雷堂嬢太朗】, Zaibatsu, quizzley7, Satoshi Kunsai, Rik Hideto.