Rengoku: The Tower of Purgatory

Moby ID: 35054

PSP credits (2005)

74 people (57 professional roles, 17 thanks) with 95 credits.

Rengoku: The Tower of Purgatory

Director Yoshimasa Kitamura
Main Character Design Jun Suemi
Main Programmer Akihiro Suzuki
Scenario Yoshimasa Kitamura, Souichiro Kashiki, Hiroaki Saitō
Art Director Nobuo Kashakuma (Nobuo Kasyakuma)
HO3 Programmer Akihiro Suzuki, Naoki Taguchi
Concept Art/Production Designer Hiroyuki Kobayashi
Game System Programmer Naoki Taguchi
Chief Visual Effect Programmer Hajime Kasuya
Visual Effect Programmer Motoshi Abe
Character Designer Nobuhiro Arai
Visual Architect Tomoki Doi
Character CG Work Hidenori Machida, Takanobu Tsujihata, Nobuhiro Arai, Tomoki Doi, Nobuo Kashakuma (Nobuo Kasyakuma), Shunsuke Takenaka (Shunske Takenaka), Keiji Takahashi, Toyoki Itoi, Shun Manabe, Kazuya Matsuzawa, Hiromasa Kamata
Background Designer Nobuo Kashakuma (Nobuo Kasyakuma), Tomoki Doi
Map Layout Akihiko Sato
Console Designer Shigeki Watanabe, Hiroyuki Kobayashi
Background CG Work Nobuo Kashakuma (Nobuo Kasyakuma), Tomoki Doi, Shun Manabe, Kazuya Matsuzawa, Hiromasa Kamata
Sound / Movie Driver Programmer Akihiro Suzuki
Rendering System Programmer Naoki Taguchi
Creative Kazue Maeda
Promotion Kōji Terada, Kentaro Murayama, Natsuko Arima, Yoshihide Ishizaki
Tool Programmer Naoki Taguchi, Shinya Sato
Small Articles Programmer Hajime Kasuya, Naoki Taguchi
Technical Adviser Shinya Sato
Music Shohei Ohgushi, Makoto Takada, Tomoyoshi Murayama, Ryota Fujii
Sound Effect Yukio Nakajima
Motion Actor Wataru Koga, Naoyasu Achi
CG Movie Director Kenta Hoshi
CG Movie Chief Designer Akihito Tazawa, Kazuya Sakagami
CG Movie Designer Shusuke Osanai, Yuji Kogawa, Takuya Kiyozuka, Naoki Noda, Hiroyuki Yagi, Okumura Tami
CG Movie Sound Yuji Omi
CG Movie Producer Shinichi Kawakami, Koji Nozaki, Takuya Fujita
Image Trailer/Opening Credit Hiroyuki Kobayashi
Special Thanks Naoyuki Ukeda, Yoshimasa Ikeda, Hisakata Aso, Shinya Togo, Isao Watanabe, Yasuto Masuda, Makoto Takada, Toshinori Oyama, Yukihiro Kobayashi, Naoki Nishiya, Hiromi Okamoto, Hitoshi Okuno, Toshimasa Ebina, Osamu Kunimasa, Shoji Ohashi, Hironori Hoshino, Atsushi Ichikawa
Mastering Hiroyuki Ota, Masato Tobisawa, Toshihiko Sakai, Tetsuya Komatsu
Supervisor Hiroyuki Mikami
Producer Takayuki Sō
Executive Producer Hidetoshi Endō
Game Development By Neverland Company
Presented By Hudson
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by ryanbus84.