Rival Schools

aka: Rival Schools: United by Fate, Rival Schools: United by Fate - Evolution, Shiritsu Justice Gakuen: Legion of Heroes
Moby ID: 3798

[ Arcade add ] [ PlayStation ] [ PlayStation 3 add ] [ PS Vita add ] [ PSP add ]

PlayStation credits (1998)

78 people (60 professional roles, 18 thanks) with 81 credits.

Project Justice

Original Story Project Justice
Director Hideaki Itsuno, Makoto Otsuki (Macoty), Tatsuya Nakae (Dai)
Programming Katsuhiko Sometani (K.Sometani), Kobuta (Kobuta-Chan), Yuichi Kagawa (Okaz)
Character Design Project Justice
Original Artwork Shinya Edaki (Edayan)
Motion Design Yusuke Yamamoto (Yu-Suke), Naoki Fujisawa, Masayo Tateishi, Kako (Kako), Takayuki Kosaka, Yoshiko Tanida, Yoko Yamane
Modelling Efect Texture Design Shuhei Kurose (Kurose), Satoshi Takamatsu, Dekao (Dekao), Koki Kinoshita
Scroll Design Yoko Sakamoto (Ziggy Sakamoto), Yuki Kyotani, Tamachan (tamachan), Kouji Yamamoto, Tokio Noda (Tokio.N), Takanori Ishikawa (ishikawataka)
Music Compose Setsuo Yamamoto
Sound Effect Voice Edition Wataru Hachisako
Title Logo Design Shoei Okano (Shoei)
Instruction Design Shinichiro Sakomizu (Sakomizu)
Special Thanks Akira Yasuda (Akiman), Yoshihiro Shindome, Meijin (Meijin), Ryoma Ikeda (Chabin Type-M), Morimichi Suzuki, Katsumi Aoki, Hitoshi Nishio ("T"), Naoki Fukushima, Erik Suzuki, Dan Okada, Chris Tang
Voice Actor Nobuyuki Hiyama, Tomoe Hanba, Isshin Chiba, Yuji Ueda, Narumi Tsunoda, Toshiyuki Morikawa, Ryotaro Okiayu, Miki Narahashi, Yoshiharu Yamada, Chiharu Tezuka, Takashi Nagasako, Tetsuo Mizutori, Kotono Mitsuishi, Tomomichi Nishimura, Kaneto Shiozawa, Yūko Sasamoto
Producer Kouji Nakajima, Noritaka Funamizu
Executive Producer Yoshiki Okamoto

Credits (US Manual)

Translation Marion Clifford, Masayuki Fukumoto
Creative Services Marion Clifford, Jennifer Deauville, Priscilla McGee, Michiko Morita Wang
Marketing Robert Johnson, Sean Mylett, Todd Thorson
Manual Design John Verducci
Package Artwork Mark Galarneau
Package Design Michiko Morita Wang
Public Relations Matt Atwood, Melinda Mongelluzzo
Special Thanks To Robert Johnson, Tina Kowalewski, Robert Lindsey, Elisa Mathez, Tom Shiraiwa, Miki Takano, Jill Uebel
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by NeoMoose, crbr.