Guilty Gear X

aka: GGX, Guilty Gear X: Advance Edition
Moby ID: 5076

[ Arcade add ] [ Dreamcast ] [ Game Boy Advance ] [ PlayStation 2 ] [ Windows add ]

Dreamcast credits (2000)

132 people (110 professional roles, 22 thanks) with 155 credits.

Guilty Gear X Arcade Staff

Voice Actor Daisuke Ishiwatari (Sol), Takeshi Kusao (Ky), Satomi Kōrogi (May), Yūko Sumitomo (Millia), Keiichi Nanba (Axl), Takashi Kondō (Potemkin), Gaku Miura (Chipp), Kaneto Shiozawa (Zato), Miho Sudō (Baiken), Takashi Kondō (Faust), Akira Kobayashi (Testament), Manami Komori (Jam), Tōru Igarashi (Anji), Norio Wakamoto (Johnny), Mikio Yaeda (Venom), Kazue Fujita (Dizzy), Takashi Kondō (Narration)
Planner Daisuke Ishiwatari (Arc System Works)
Main Programer Takashi Suzuki (PicPac•Airreal)
Programer Yuuichi Kawashima (PicPac•Airreal)
Assistant Programer Tomoyuki Kaneko (PicPac•Airreal)
Character Designer Daisuke Ishiwatari (Arc System Works)
Graphic Designer Toshimichi Mori, Yukihiro Masuda, Tamio Yaguchi, Masashi Fukuda, Nobuyuki Deura, Yuki Kato, Minako Okuma, Yukari Kondou (PicPac•Airreal)
Animation Manager Osamu Yamasaki (Minamimachibugyousyo), Kou Yokoi, Shinichi Yamamoto (FRONT LINE)
Character Animation Masanori Nishii, Kenichi Ohnuki, Osamu Tsuruyama, Tsutomu Suzuki, Katsumi Shimazaki, Kazuhiko Abe, Toru Yoshida, Toshiaki Kado, Kōichi Arai, Takamitsu Kondō, Masayuki Mizumura, Eiichi Endō, Yasutoshi Niwa, Hiromi Muranaka, Kazuo Yorikane, Yasushi Yamaguchi, Chiharu Sato
Animation Tomoko Oyama, Yayoi Fujino, Yoshinari Morita, Takashi Murai, Kazuhiro Kondou, Aiko Sonobe, Ai Oono (FRONT LINE)
Character Graphic Takehiro Ishikawa, Tomoki Oda, Takakazu Baba, Nozomi Kawai, Eiko Kawabe, Toshiyuki Matsuda, Yūichi Ōtani, Toyohide Andō, Taichi Sasaki, Takatoshi Anbe, Tomoaki Yamaguchi, Yukio Tanaka (STUDIO PEACOCK), Koji Ogata, Takeyoshi Suzuki, Akiko Murayama (CEPIA), Seiichiro Ishiguro, Kōsei Okamoto, Jun Matsuda, Warabe Tanaka (Digitkino), Kazuya Matsuzawa, Yasunari Kanetsuna, Yoshikazu Furukawa, Koji Aota, Yasuhiro Kanō (TinyArt), Yae Yoshisue, Hiromi Seki, Hideki Murata, Toshiyuki Ōsumi
Background Youji Nakaza (Youji Nakazawa [Kusanagi])
Sound Composer Daisuke Ishiwatari (Arc System Works)
Sound Arrange & Program Kazuhiko Tomizuka ("Zuccar" / Star Jam Corporation)
Sound Effect Director Yasuko Yamada (Reeb)
Sound Effect Dota Ando (Reeb)
Recording & Mixing Arts Pro
Sound Director Takao Suzuki (Star Jam Corporation)
Sound Supervisor Katsuya Yoneda (Sammy)

Opening & Ending Staff

Character Animation Taiei Maruyama
Graphic Takehiro Ishikawa, Toshiyuki Matsuda, Taichi Sasaki, Takatoshi Anbe, Tomoaki Yamaguchi, Yukio Tanaka
Background Hironori Ishikawa, Ayumi Shinkawa, Akiko Mikami (DANGAN PICTURES), STUDIO PEACOCK, COSMOS ARTS
Special Thanks Daisuke Saitou, Yasuomi Miyamoto, Takafumi Tomizuka, Hiroaki Yukawa, Satoshi Takahashi, Takumi Kurihara, Keiko Gotou, Akihiro Shiba (Dreams), Takeshi Harada, Youichi Satou, Akio Yamamoto
Design Thanks Michiyo Inaba (What's Up Co.,Ltd.)
Director Takahiro Fujiwara (PicPac•Airreal)
Producer Katsufumi Yoshimori (Sammy), Minoru Kidooka, Koki Sadamori (Arc System Works)
General Director Daisuke Ishiwatari (Arc System Works)

Guilty Gear X Dreamcast Staff

Planner Daisuke Ishiwatari (Arc System Works)
Main Programer Iori Doi (Arc System Works)
Web Programer Yukihiko Yamamoto (Bull's Eye Corporation)
Web Designer Yuko Watanabe (Bull's Eye Corporation)
Web Director Yuji Watanabe (Bull's Eye Corporation)
Graphic Designer Daisuke Ishiwatari (Arc System Works)
Sound Producer Takao Suzuki (Star Jam Corporation)
Guitar To-ru Iwao
Bass IKUO (Lapis Lazuli)
Keyboard & Arrange & Sequencer Koichi Seiyama
Sound Engineer Ryo Kozuka
Producer Minoru Kidooka, Koki Sadamori (Arc System Works), Katsufumi Yoshimori, Isamu Sakurai (Sammy)
Special Thanks Shuichi Ikeda, Hidemichi Suzuki (Arc System Works), Norio Ichinohe, Yoshio Imamura, Kōji Nagata, Motohiro Furukawa (Sammy), Hiroshi Takenaka (Sammy Amusement Service), Daisuke Saitou, Daisuke Hirai, Yasuomi Miyamoto, Hiroaki Yukawa, Satoshi Takahashi, Takafumi Tomizuka (Dreams), PicPac•Airreal Naomi Staff, DreamCube Co. Ltd.
Copyright 2000 Arc System Works Co. Ltd., Sammy Co. Ltd.
Presented by Sammy
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by Rik Hideto, j.raido 【雷堂嬢太朗】.