The Legend of Zelda: Ocarina of Time Credits

Credits

Executive ProducerHiroshi Yamauchi
ProducerShigeru Miyamoto
DirectorToru Osawa, Yoichi Yamada, Eiji Aonuma, Yoshiaki Koizumi
Program DirectorToshio Iwawaki
Chief ProgrammerKenzō Hayakawa
Main ProgramYasunari Soejima, Kazuaki Morita, Masumi Tarukado, Hiroshi Umemiya, Masarō Sakakibara, Shigeki Yoshida, Takamitsu Kuzuhara, Satoru Takahata, Nobuo Okajima, Nobuhiro Sumiyoshi, Atsushi Nishiwaki, Kenji Matsutani, Yūichi Yamamoto, Masatoshi Ogawa, Makoto Sasaki, Kunihiro Komatsu, Shigeo Kimura
Script WriterToru Osawa, Kensuke Tanabe
Character DesignYoshiaki Koizumi, Yoshiki Haruhana, Satoru Takizawa, Jin Ikeda, Satomi Maekawa
Course ‑ Level DesignMakoto Miyanaga, Hiromasa Shikata, Hiromu Takemura, Kenta Usui, Shinichi Ikematsu, Takeshi Hosono
Graphic DesignTomoaki Kuroume, Shigeki Yoshida, Ren Uehara
Cinematic SequenceDaiki Iwamoto, Hiroshi Matsunaga, Daisuke Kageyama
Motion CaptureShinya Takahashi, Tsuyoshi Watanabe
Sound CompositionKōji Kondō
Sound EffectYoji Inagaki, Takuya Maekawa
IllustratorYusuke Nakano, Wataru Yamaguchi, Minoru Maeda
CoordinatorYoshitaka Nishikawa, Mitsuhiro Takano, Masashi Goto, Hiroyuki Uesugi
Technical SupportHironobu Kakui, Hirohito Yoshimoto, Yoshinori Tanimoto, Hideaki Shimizu, Shin Hasegawa, Yasuki Tawaraishi, Shingo Okamoto
Progress ManagementKimiyoshi Fukui, Keizō Katō
SupervisorTakashi Tezuka, Toshihiko Nakago
Product Debug & Testing UnitSuper Mario Club
Special ThanksMitsuhiro Hikino, Hiroshi Momose, Yoshitaka Takeshita, Gentarō Takaki, Atsushi Sakaguchi, Hajime Kitagawa, Nintendo E.A.D, Nintendo of America Inc. Debug Staff, Nintendo of Europe GMBH Debug Staff, Nintendo France S.A.R.I. Staff

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 185 other games
Hiroshi Yamauchi, 128 other games
Takashi Tezuka, 98 other games
Kōji Kondō, 96 other games
Kensuke Tanabe, 88 other games
Hironobu Kakui, 84 other games
Tsuyoshi Watanabe, 65 other games
Yusuke Nakano, 64 other games
Keizō Katō, 64 other games
Shinya Takahashi, 48 other games
Toshihiko Nakago, 40 other games
Tomoaki Kuroume, 38 other games
Wataru Yamaguchi, 33 other games
Shingo Okamoto, 28 other games
Hideaki Shimizu, 28 other games
Toru Osawa, 25 other games
Yoji Inagaki, 24 other games
Yūichi Yamamoto, 22 other games
Yoshiki Haruhana, 22 other games
Yoichi Yamada, 21 other games
Hiroyuki Uesugi, 21 other games
Kazuaki Morita, 19 other games
Yoshiaki Koizumi, 18 other games
Hirohito Yoshimoto, 17 other games
Shigeki Yoshida, 17 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 68 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest , a group of 64 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 48 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask, a group of 44 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 40 people
Star Fox 64, a group of 26 people
Star Fox 64 3D, a group of 26 people
Yoshi's Story, a group of 23 people
Pokémon Stadium 2, a group of 22 people
Super Mario 64, a group of 22 people
Pikmin, a group of 21 people
Super Mario 64 DS, a group of 21 people
Super Mario Sunshine, a group of 20 people
Super Mario World 2: Yoshi's Island, a group of 19 people
The Legend of Zelda: A Link to the Past, a group of 19 people
Animal Crossing, a group of 19 people
Luigi's Mansion, a group of 18 people
Pokémon Stadium, a group of 17 people
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, a group of 16 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 16 people
1080° Snowboarding, a group of 16 people
The Legend of Zelda: Spirit Tracks, a group of 15 people
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, a group of 14 people
Super Mario Galaxy, a group of 13 people
New Super Mario Bros., a group of 13 people

Credits for this game were contributed by TReMMoR (335)