Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi

aka: DQVI
Moby ID: 9104

SNES credits (1995)

65 people with 69 credits.

Scenario Yuji Horii
Game Design Yuji Horii
Character Design Akira Toriyama
Music Compose Koichi Sugiyama
Direction Manabu Yamana
Main Program Manabu Yamana
Program Jinji Horagai, Katsuya Teshima, Yasushi Watanabe, Jun Sakamoto
Monster Design Akira Toriyama, Katsuyoshi Nakatsuru
Graphic Design Shintaro Majima, Takashi Yasuno
Sound Design Tsukasa Tawada, Hitoshi Sakimoto
Scenario Assist Fuminori Ishikawa, Sachiko Sugimura, Kazunori Orio, Masayo Fuda
Program Assist Akitaka Shigeno, Yuko Miura
Graphic Assist Yasumasa Kawasaki, Masahiro Wada, Norikazu Masaki
Test Play Hiroomi Tanaka, Mariko Numajiri, Hirofumi Kuroda, Michiyo Nukina (M. Nukina), Kazunori Ōwada (K. Oowada), Minoru Kakizawa (M. Kakizawa), Kan Ikeda (K. Ikeda), Daisuke Ishizuka (D. Ishizuka), Yoko Kagaya (Y. Kagaya), M. Iwakiri (M. Iwakiri), M. Endo (M. Endo), Yoshinori Yamagishi (Y. Yamagishi), Shinji Futami (S. Futami), Yuuchi Kikumoto (Y. Kikumoto), Jun Toda (J. Toda), Yasuhito Watanabe (Y. Watanabe), Kenjiro Kano (K. Kano), Hiroki Fujimoto (H. Fujimoto), Y. Saito (Y. Saito), Noriko Nakanome (N. Nakanome), K. Saiki (K. Saiki), Etsuko Shimamura (E. Shimamura), M. Nagase (M. Nagase), Daisuke Kobayashi (D. Kobayashi), Shinji Wachi (S. Wachi)
Public Relations Daizoh Shimamura, Hideki Yamamoto, Tomoko Miyazaki
Artwork Takashi Ōtsuka, Naoki Oishi
Technical Support Sadao Yahagi, Yoshirō Takeshita, Kazufumi Honma
Produce Assist Taichi Inuzuka, Mariko Iida, Youichi Hayakawa, Keiji Honda
Producer Yukinobu Chida
Publisher Yasuhiro Fukushima
Copyright Armor Project, Bird Studio, Koichi Sugiyama, Heart Beat, Enix
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by CrankyStorming, fooziex.